Monday, May 22, 2017

Teknologi Nano Hasilkan Gambar Realistis - Koran Jakarta


Teknologi Nano Hasilkan Gambar Realistis
Koran Jakarta
“Ketiga keunggulan ini tak lepas dari benaman teknologi Nano Cell yang menjadi titik inovasi terkini dalam teknologi pewarnaan pada panel LCD. Teknologi ini menggerakkan teknologi media penampil ke level lebih tinggi,” ujar Product Marketing TV LG ...

No comments:

Post a Comment